Ελεύθερος χρόνος

Με την παρούσα δραστηριότητα επιδιώκεται οι μαθητές να μάθουν να μιλούν για τις αγαπημένες δραστηριότητες που κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Επιπλέον, επιδιώκεται να μάθουν να χρησιμοποιούν χρονικά επιρρήματα.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος
Επικοινωνιακή Περίσταση:

Δραστηριότητες, ελεύθερος χρόνος

Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Γραφή και ανάγνωση.
Λέξεις Κλειδιά:
Ελεύθερος χρόνος/Ψυχαγωγία, Αθλητισμός
Γενικοί στόχοι:
Οι μαθητές να μάθουν να μιλούν για τις αγαπημένες δραστηριότητές τους (χόμπι, αθλήματα).
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
Οι μαθητές, μιλώντας για τις αγαπημένες δραστηριότητές τους να χρησιμοποιούν χρονικά επιρρήματα.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να μάθουν θεματικό λεξιλόγιο για τα αθλήματα και τα χόμπι.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Να είναι σε θέση να μιλούν για τον ελεύθερο χρόνο τους, εμπλουτίζοντας το λόγο τους με χρονικά επιρρήματα.
Δημιουργήθηκε στις 24/11/2013 20:25 από τον Σοφία Μαντζανίδου (Α.Π.Θ.)